چرا هر دبیری که میاد یه شکل بکشه میگه حالا من خیلی نقاشیم خوب نیس؟