اگر از ابتدای زندگی بشر تلگرام و وایبر وجود داشت...

.

.

.

.

.

.

.

.

الان حتی کُلنگ هم اختراع نشده بود! چشمک

زنه به شوهرش میگه واسه شام 

چی خریدی ؟؟

شوهرش میگه کوفت ، زهر مار ، درد بی درمون !!

 

 

 

 

 

 

 

زنه میگه؛ خوب کاری کردی

ننت واسه شام داره میاد زبان درازی

 

یه زن همیشه می بخشه و فراموش میکنه!

ولی ...

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

هیچ وقت نمیزاره تو فراموش کنی که بخشیده و فراموش کرده ..!خنده

هہ...

عِب نداره اگہ امرۅز هیشکے تولدمۅ تبریڪ نگڣ بِم

 

 

 

 

 

 

البتہ امرۅز تولدَم نبۅد

 

ولے بِهَـرحاڸ ناراحَٺ شُدمــ آرام

اسکل کیست؟

.

.

.

.

.

.

.

اسکل دوست منه که پیام داده "سلام این شماره ی جدیدمه"

خوب روانی میدونم این شماره جدیدته ، خودتت کی هستی الاغ؟ چشمک

تعداد صفحات : 7