همین الان حس درس خوندن بهم دست داد.

     ولی من بهش دست ندادم

     ضایع شد بیچارهگریه

 

     فک کنم دیگه هیچوقت بهم دست نده.خیلی ناراحت شدهفریاد

الان ۲۰ دقیقه ست که دارم گریه میکنم

٫

٫

 

٫

 

٫

٫

٫

٫

٫

٫

٫

٫

٫

٫اشک شوووووووقه 

 

تو جیب لباس تابستونیای پارسالم

 ۲هزار تومن پیدا کردم 

این لحظه ها قابل وصف نیست

خدا نصیب همتون کنهچشمک

    پیشنهاد بچه ها اینه که در اعتراض به عربستان، درس عربی رو حذف کنن

:

تازه ریاضی ام باید حذف کنن پایتخت عربستانه

       یه بار از جیب بابام پول برداشتم مامانم فهمید

       اونقد کتکم زد بابام اومد و گفت:زیاد نزنش زنده میخوامشاخم

      شک ندارم یکی تو خواب از ما کار میکشه

      وگرنه این همه خستگی اول صبح غیر عادیهمردد

با بابام رفته بودیم بیرون .دو تا خارجی اومدن سوار ماشین شدن .به بابام گفتم 

ازشون بپرس ببین اهل کجان.بابام با اعتماد به نفس خیلی بالا گفت:

.

.

.

.

.

.

.

.

?made inآرام

تعداد صفحات : 7