دوست دخترم ازم میپرسه تا حالا به چند تا دختر شماره دادی؟متعجب

میگم تا حالا شماره ندادم ولی براشون خیلی جق زدم.بی تقصیر

دیروز به نامزدم اس دادم که:عزیزم رسیدم جلو خونتون.

 

 

 

بعد دیدم هیچی جواب نداد.اخم

کمی منتظر موندم باز جواب نداد.

خواستم دوباره اس بدم دیدم تو اس قبلیم {س} کلمه رسیدم رو نذاشتم.گریه

تو فامیلامون چن تا پیرزن هست موقع عروسی بهم میگن بعدی توییمردد

 

 

منم موقع فوت فامیلامون بهشون میگم بعدی توییزبان درازی

وقتی یه پسر بهت میگه دوست دارهبوسه

 

 

 

1%راستهخنده

99% راستهمتعجب

 

جمله سنگینی بودزبان درازی

مرکز نگهداری از کودکانی که مادرشون کشته شده و کسی ندارند افتتاح شد با مدیریت کیمیا

خود فرانچسکو توتی این همه سال رُم نبوده که حمید معصومی نژاد بوده...

فرق محبت تو ایران و خرج بین زن و شوهر

.

.

.

تو خارج:

مرداز سرکار میاد خونه زنش میگه عزیزم بوی چی میاد مرده میگه بوی عشق بوی محبت.

.

.

.

تو ایران:

مرد از سر کار میاد زنش میگه عزیزم بوی چی میاد.

.

.

.

مرده میگه گوزیدی حلا می خوای بندازی گردن من.چشمک

تعداد صفحات : 7