چرا هر دبیری که میاد یه شکل بکشه میگه حالا من خیلی نقاشیم خوب نیس؟

جعفر داشت میرفت هی کفر میگفت.

 

بهش میگن چرا هی کفر میگی؟

 

میگه:صد نفرو کردم یکیشونم نمیبینمچشمک

 

یکی منو کرده هی میبینمش.گریهگریهخنده

جعفر داشت میرفت هی کفر میگفت.

 

بهش میگن چرا هی کفر میگی؟

 

میگه:صد نفرو کردم یکیشونم نمیبینمچشمک

 

یکی منو کرده هی میبینمش.گریهگریهخنده

نیوتن باید سیب میخورد سرش جاذبه رو کشف میکرد؟مردد

..

.

.

.

این همه شاشید نفهمید اگه جاذبه نبود میپاشید رو سر و صورتش؟خنده

تعداد صفحات : 7

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد